Terapianurkka

Terapiaa ja keskusteluapua elämän eri tilanteisiin

Terapiaa, psykoterapiaa ja keskusteluapua elämän eri tilanteisiin, Loviisa, Kotka, Porvoo.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia suuntautuu pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Ajattelen, että menneisyyden ja erilaisten kokemusten läpikäynti, purkaminen tarkoituksenmukaisesti ja menneistä tapahtumista ja tilanteista oppiminen kuuluu terapiaan, mutta menneisyydestä huolimatta (tai sen ansiosta) pyritään kohti parempaa elämää ja vahvempaa itsetuntemusta.

Asiakkaan tuleminen kuulluksi on lähtökohta onnistuneelle istunnolle. Terapeutin tehtävä hoitosuhteen aikana on toimia kuuntelijana, uusia näkökulmia avaavana kannustajana ja myönteisenä tukijana asiakkaalle. Terapeutin täytyy olla joustava ja luova löytääkseen asiakkaan kanssa yhteistyössä toimivat menetelmät edistymiselle. Terapeutti ei ole asiakkaan ystävä, vaan ammattilainen, joka tarpeen mukaan myös haastaa asiakkaan ajatuskuvioita ja -tapoja tehdäkseen tilaa uusille. 

Onnistuneen terapian päätteeksi asiakas on joko löytänyt elämälleen toivomansa suunnan ja motivoitunut tekemään töitä saavuttaakseen tavoitteensa itsenäisesti, tai saavuttanut terapian aikana tavoitteensa kokonaisuudessaan. Asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen yhteistyö luo parhaat lähtökohdat onnellisemman elämän löytämiseksi.

Terapian pituus vaihtelee, mutta pääsääntöisesti ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapiaa, jolloin keskimäärin käyntejä on noin 15. Joskus riittää yksi-kaksi tapaamista avaamaan ajatussolmuja ja löytämään motivaatiota tai purkamaan vain mielen päällä olevat asiat. Toisinaan ongelmat ovat jatkuneet vuosia, ne ovat monisyisiä ja vaativat aikaa, jolloin terapia kestää pidempään.

Kelan kuntoutusterapia on pitkäkestoista (vähintään vuoden) säännöllistä terapiaa työkyvyn ylläpitämiseksi tai uudelleen saavuttamiseksi.

Ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina olen pätevä antamaan pari- ja perheterapiaa, ryhmäterapiaa ja työnohjausta yksilöterapian lisäksi.

Terapeutti on vaitiolovelvollinen.

Psykoterapian tarkoitus ei ole muuttaa ihmistä, vaan muokata ajatusmalleja ja tarvittaessa käyttäytymistä asiakkaan toivomaan suuntaan.

Arvot, jotka ohjaavat minua terapeuttina ovat kunnioitus, tasavertaisuus sekä asiakaslähtöisyys.

 

Ajanvaraus puh. 0407730334 /Armi