Terapianurkka

Terapiaa ja keskusteluapua elämän eri tilanteisiin

Terapiaa, psykoterapiaa ja keskusteluapua elämän eri tilanteisiin, Loviisa, Kotka, Porvoo.

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille erikseen sovitusti. Ota yhteyttä!

Tutkittua tietoa työnohjauksen vaikutuksista:

mylly 023.JPG

"Koivun mukaan tutkimus vahvistaa, että onnistuessaan työnohjaus maksaa itse itsensä ehkäistessään stressiä ja työyhteisöjen ristiriitoja. Mielenterveystyössä työnohjaus on jo lakisääteistä työn henkisen kuormittavuuden takia. Lääkäriliitto on vastikään ehdottanut sen saamista lakisääteiseksi myös kaikille potilastyötä tekeville lääkäreille.

Koivun tutkimustulosten mukaan työnohjaus sitouttaa organisaatioon sekä innostaa ja motivoi kehittämään itseään ja työtään."

Lainaus Aija Koivun psykiatrian alaan kuuluvasta väitöskirjasta "Clinical supervision and well-being at work: a four-year follow-up study on female hospital nurses" (2013).

Työnohjaus on itsestä huolehtimista ja työnantajalle konkreettinen tapa lisätä työyhteisön hyvinvointia ja vähentää sairaslomia niin yksilö- kuin ryhmätyönohjauksellakin.

Ryhmätyönohjausta organisaation muutostilanteissa kannattaa käyttää ryhmän yhteishengen luomiseen ja uuden toimintatavan muodostamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Ryhmätyönohjausta kannattaa käyttää myös työyhteisön hyvän ilmapiirin ylläpitämiseen (ehkäisevä työ, harvemmat tapaamiset) ja mahdollisista ongelmista ylipääsemiseen (tiiviimpää ja aktiivisempaa yhteistyötä).